Navigatie


Deze weblog is onderdeel van www.kevinamendt.nl

De Vallenberggroeve

maandag 27 oktober 2008 |

De Vallenberggroeve is een zeer oude mergelgroeve gelegen in het Biebosch te Sibbe. De groeve is ontgonnen tijdens de middeleeuwen. Waarschijnlijk is de Vallenberg de oudste Limburgse mergelgroeve. Onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk is dat men startte met de ontginning in de laatste helft van de 12de eeuw. Aan het einde van de 16de eeuw was de groeve al deels ingestort en niet meer in exploitatie.

Bodemvondsten
Enkele spraakmakende bodemvondsten zijn een Raeren aardewerk olielampje uit omstreek 1550 en een etensbord uit de 13de eeuw. In 1985 werd in de Vallenberggroeve een vrijwel complete Valsmunterij aangetroffen door Han Bochman en de gebroeders Bindels. De valse munten waren geslagen met de jaartallen 1569, 1576 en 1577. De Valsmunters moeten rond deze periode in de Vallenberggroeve actief zijn geweest.

Blokbreektechnieken
De Vallenberggroeve is dus een zeer oude groeve. In september 2008 is een onderzoeksrapport over de Vallenberggroeve verschenen. Hierin wordt onder andere een afwijkende blokbreekmethode beschreven. Afwijkend tot de zaagmethode die men elders in de Limburgse mergelgroeven aantreft. In het ingangsgebied, de oudste gangen van de groeve, werden blokken gebroken met slechts slagbeitels. Eerder werden deze gangen aangezien als zijnde losse mergelwinning. Het aantreffen van duidelijk sporen die blokwinning bewijzen laat daar anders over denken.

Lees meer over de Vallenberggroeve op mijn portfolio site.